fbpx

Тренінг командної взаємодії

Програма підвищення кваліфікації
Розробник: ГО «Освітній центр Дзеровича»

Тарас Косар

співзасновник Центру Розвитку «Перезавантаження». Тренер з командної взаємодії.

Євген Фєдєчкін

засновник Центру Розвитку «Перезавантаження», тренер з командної взаємодії, фахівець з психічного добробуту. Консультант в методі КПТ+, фахівець з психічного здоров’я в організації.

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

Вправи тренінгу припускають докладання зусиль з боку учасників для досягнення поставленої  мети. Вправи подаються у ігровій формі.

Учасники отримують завдання, і мобілізуючи свій дух та ресурси команди, шукають ефективні шляхи дій. Група має самостійно знайти та реалізувати рішення.

Група продумує способи вирішення задач, випробовує їх, відмовляється від програшних варіантів, і нарешті, в кінці, отримує свою унікальну перемогу.

Завдання та вправи тренінгу виконуються лише при одній умові – група враховує та використовує фізичні та інтелектуальні можливості всіх учасників.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310)

покращення ефективності роботи в команді

Курс розроблений для педагогічних працівників, вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів.

Загальні:

 • здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність);
 • здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність);
 • здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурнсть у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність);
 • здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність);
 • здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

 

Фахові:

 • Здатність планувати та прогнозувати результати освітнього процесу;
 • Здатність до цілепокладання, самоорганізації та підготовки до здійснення освітнього процесу;
 • Здатність організовувати ігрову (провідну) і інші види дитячої діяльності та підтримувати види діяльності, ініційовані дитиною;
 • Здатність забезпечувати здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Здатність здійснювати та інтерпретувати результати моніторингу якості освітньої діяльності для адаптації та коригування освітнього процесу відповідно до можливостей та потреб здобувачів освіти;
 • Здатність організовувати фізично безпечне освітнє середовище;
 • Здатність організовувати психологічно безпечне освітнє середовище;
 • Здатність організовувати та проєктувати освітні осередки за принципами універсального дизайну та розумного пристосування;
 • Здатність до самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії;
 • Здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість;
 • Здатність до ефективної співпраці та комунікації в професійній діяльності;
 • Здатність залучати учасників освітнього процесу на засадах партнерства та взаємної відповідальності;
 • Здатність до командної взаємодії;
 • Здатність враховувати культурні, релігійні, соціальні та мовні особливості родини під час освітнього процесу та здійснювати його незалежно від власних поглядів, стереотипів та упереджень;
 • Здатність до саморефлексії та самооцінювання власної професійної діяльності;
 • Здатність планувати та реалізовувати індивідуальний професійний розвиток та самоосвіту;

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.