fbpx

«Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами через призму духовних цінностей»

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(освітня програма курсу)
Розробник: ГО «Освітній центр Дзеровича»

Галина Теслюк

доцентка кафедри біблійних наук Філософсько-богословського факультету УКУ, керівниця жіночих студій керівниця жіночих студій в УКУ.

Андріана Ващишин

викладач інформатики та дистанційного навчання, магістр педагогічних наук, вчитель інформатики у НВК «Школа-гімназія святої Софії»

Ірина Микитюк

Педагог, психолог

Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

Зміст навчального курсу враховує особливості професійної діяльності педагога Нової української школи і визначається: вимогами суспільства щодо забезпечення інклюзивних закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

    Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють (планують працювати) в умовах інклюзивного середовища.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310)

Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища,   особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

Курс розроблений для педагогічних працівників, вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів.

загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти, зокрема, інклюзивної; концепції інклюзивної освіти;

фахові: розвинені вміння організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проектування, оцінювання тощо); організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності в умовах інклюзивного середовища; конструювати та реалізувати сучасні навчальні, корекційно-розвиткові програми із використанням різноманітних методів, форм і технологій; діагностувати освітній процес, учасників освітнього процесу і складати індивідуальні траєкторії; формувати уявлення про наступність та логічну послідовність організації роботи педагога в умовах інклюзивного середовища; розвивати здатність педагога ефективно реагувати на потреби дитини з ООП; забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами через призму духовних цінностей»

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.