Різдво як стосунки

Андрій Зелінський, Богдан Тихолоз, Петро Черник, Параска Дворянин, Андрій Корчагін, Юрій Карвацький

  • підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;
  • отримання нової інформації для саморозвитку;
  • набуття практичних професійних навичок.
  • Актуалізувати процес самоаналізу педагогічних працівників.
  • Познайомити з прийомами саморегуляції емоційного стану.
  • Оптимізувати самооцінювання педагогів і зняти психоемоційне напруження.
  • Сформувати позитивне самоприйняття і сприйняття навколишнього світу.
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

• Пояснює нормативно-правові вимоги щодо проведення уроку християнської етики у сучасній школі.
• Пояснює зміст та функції інтерактивних методів навчання, їх доцільне використання на уроках.
• Пояснює необхідність та актуальність компетентнісного підходу у навчанні учнів.
• Вміє аналізувати компетентності крізь призму змодельованих етичних ситуацій.
• Демонструє уміння укладати інтерактивні дидактичні вправи, які розкривають суть компетентностей, спрямованих на інноваційне навчання учнів на уроках.

загальні: усвідомлення власної гідності, а також гідності іншої особи, важливості здоров’я школяра (фізичного, психічного і морального), здатність сприяти розвитку креативного мислення учнів крізь призму інтерактивних методик навчання;


фахові:  обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики викладання, інноваційних технологій для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню здобувачів освіти.

науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів у їх підготовці до роботи, спрямованої на розвиток їх педагогічних здібностей, необхідних компетентностей у навчанні, а також умінь та навиків, необхідних в умовах освітньої реформи, відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, якісних потреб споживачів освітніх послуг.

забезпечення практичного використання інтерактивних методів навчання на уроках, а також розвитку компетентнісного підходу у навчанні учнів, професійний саморозвиток педагога.

• Знання і розуміння нормативно-правових вимог щодо проведення уроку в школі. Розуміння теоретичних засад, актуальності та доцільності використання інтерактивних методів у навчанні учнів.
• Уміння практично використовувати успішні практики інтерактивного навчання у роботі з учнями.
• Знання і розуміння компетентнісного підходу у навчанні.

Вміння виокремлювати компетентності, інтерактивно моделювати їх.
• Вміння формувати громадянські компетентності в учнів на уроках.

педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Навчальний курс передбачає 6 годин.

Навчальний курс передбачає очне навчання.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.