fbpx

Процеси пам’яті та методи ефективного запам’ятовування. Формування та відтворення спогадів. Зосередженість та увага учнів

*  при умові не менше 20 учасників курсу, місце проведення - пл. святого Юра, 5, офіс ГО "Освітній центр Дзеровича"
** при умові не менше 20 учасників курсу, можливе проведення курсу в бажаній локації.

Оксана Курилас, лікар-терапевт, практичний психолог, психотерапевт (Позитивна психологія), Християнський психолог, член УкрІаїнської Асоціації Християнської Психології, консультант у сфері особистісних проблем та здоров’я.

  • Актуалізувати процес самоаналізу педагогічних працівників.
  • Познайомити з прийомами саморегуляції емоційного стану.
  • Оптимізувати самооцінювання педагогів і зняти психоемоційне напруження.
  • Сформувати позитивне самоприйняття і сприйняття навколишнього світу.
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

Знання і розуміння

– поняття та симптоми емоційного вигорання;

– фактори, що сприяють формуванню синдрому емоційного вигорання;

– стратегії розвитку синдрому емоційного вигорання;

– способи профілактики синдрому вигорання, саморегуляції несприятливих емоційних станів;

– техніки для самовідновлення і профілактики вигорання

Розвинені вміння

– організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проєктування, оцінювання тощо);

– організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності;

– використовувати різноманітні методи, форми і технології, техніки профілактики синдрому вигорання, саморегуляції несприятливих емоційних станів;

– діагностувати рівень емоційного вигорання;

– створювати умови для виходу ситуації на якісно новий рівень розвитку, виробляти нові норми взаємодії;

– розвивати здатність педагога ефективно реагувати на свої потреби та потреби дитини;

– сформувати навички виходу зі складних життєвих ситуацій

Диспозиції (цінності, ставлення)

– цінність особистості;

– готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

– рефлексія власної професійної практики.

загальні: знання та вміння застосовувати сучасні психолого-педагогічні підходи та методики щодо побудови розвиваючого освітнього процесу для цілісного гармонійного розвитку кожного здобувача загальної середньої та дошкільної освіти; можливість забезпечувати високоефективну та якісну фахову діяльність завдяки розвиненим педагогічним рефлекторним навичкам і вмінням з урахуванням сучасних цінностей та світогляду молоді, критеріїв педагогічної етики та актуальних проблем загальної середньої та дошкільної освіти;

фахові: розуміння слухачами процесів пам’яті, робота з когнітивним навантаженням та тестуванням когнітивних функцій, основні знання про чинники, що впливають на процеси запам’ятовування та методи ефективного відтворення спогадів, набуття первинного досвіду формуванні спогадів, місток роботи між короткотривалою та довготривалою пам’яттю, переведення спогадів в «коробку довготривалого зберігання», основні функції поведінки та механізми, що їх запускають, вміння організувати успішну співпрацю з дитиною; розуміння та аналіз своїх можливостей аналізу інформації, вміння надати психологічну підтримку іншій людині, знання технік, що покращують пам’ять та зосереджують увагу та застосування їх на практиці.

надати педагогічним та науково–педагогічним працівникам професійну та особистісну формацію, зростання у компетенції, сталий розвиток, що сприяє постійному покращенню учнівських  досягнень.

розвиток професійних компетентностей; створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

Вчителі зможуть пізнати та зрозуміти функціонування пам’яті та її процеси, навчаться ефективно нею управляти. Протестують когнітивні функції мозку та  навчаться  методик їхнього вдосконалення. Спробують відновлення пам’яті практичними методиками

курс розроблений для педагогічних працівників, вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів.

Навчальний курс передбачає 6 годин.

Навчальний курс передбачає очне навчання.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.