Поведінка та її функції. Корекція небажаної поведінки у дітей з ООП

Інклюзія. Поведінка та її функції. Корекція небажаної поведінки у дітей з ООП

*  при умові не менше 20 учасників курсу, місце проведення - пл. святого Юра, 5, офіс ГО "Освітній центр Дзеровича"
** при умові не менше 20 учасників курсу, можливе проведення курсу в бажаній локації.

Гук Катерина, дефектолог, фахівець у роботі з дітьми з РСА, вихователь інклюзивної групи, двічі переможець програми “Успішний педагог”, катехит.

 • підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;
 • отримання нової інформації для саморозвитку;
 • набуття практичних професійних навичок.
 • Актуалізувати процес самоаналізу педагогічних працівників.
 • Познайомити з прийомами саморегуляції емоційного стану.
 • Оптимізувати самооцінювання педагогів і зняти психоемоційне напруження.
 • Сформувати позитивне самоприйняття і сприйняття навколишнього світу.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

Розвинені вміння

– організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проєктування, оцінювання тощо);

– організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності;

– використовувати різноманітні методи, форми і технології, техніки профілактики синдрому вигорання, саморегуляції несприятливих емоційних станів;

– діагностувати рівень емоційного вигорання;

– створювати умови для виходу ситуації на якісно новий рівень розвитку, виробляти нові норми взаємодії;

– розвивати здатність педагога ефективно реагувати на свої потреби та потреби дитини;

– сформувати навички виходу зі складних життєвих ситуацій

Диспозиції (цінності, ставлення)

– цінність особистості;

– готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

– рефлексія власної професійної практики.

загальні: знання та вміння застосовувати сучасні психолого-педагогічні підходи та методики щодо побудови розвиваючого освітнього процесу для цілісного гармонійного розвитку кожного здобувача загальної середньої та дошкільної освіти; можливість забезпечувати високоефективну та якісну фахову діяльність завдяки розвиненим педагогічним рефлекторним навичкам і вмінням з урахуванням сучасних цінностей та світогляду молоді, критеріїв педагогічної етики та актуальних проблем загальної середньої та дошкільної освіти;


фахові: розуміння слухачами поняття «базова емоційна грамотність», основні знання про стресові ситуації, конфлікти, емоційне вигорання, пошук сенсів, втрата мотивації та значення емоцій в усіх цих процесах; набуття первинного досвіду формувального оцінювання учнів, вміння використовувати нові види та технології формувального оцінювання як одного із сучасних підходів до підвищення якості освіти; розуміння поняття «поведінка», основні функції поведінки та механізми, що їх запускають, вміння організувати успішну співпрацю з дитиною; розуміння та аналіз своїх емоцій, вміння надати психологічну підтримку іншій людині, знання технік, що зменшують стрес, поняття «емоційна компетентність»; вміння ефективної співпраці в команді; знання та застосування на практиці методів інтерактивного навчання.

надати педагогічним та науково–педагогічним працівникам професійну та особистісну формацію, зростання у компетенції, сталий розвиток, що сприяє постійному покращенню учнівських  досягнень.

розвиток професійних компетентностей; створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

 • концепція та педагогічні інструменти формувального оцінювання учнів у Новій українській школі;
 • поняття «поведінка» та її функції, основні функції небажаної поведінки та механізми, що її запускають; корекція небажаної поведінки у дітей з ООП;
 • комунікація вчителя та її цілі;
 • відпрацювання вправ для ефективності роботи в команді;
 • поняття та види методів інтерактивного викладання.

педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Навчальний курс передбачає 6 годин.

Навчальний курс передбачає очне навчання.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.