fbpx

Особистий бренд вчителя, зокрема у соціальних мережах

*  при умові не менше 20 учасників курсу, місце проведення - пл. святого Юра, 5, офіс ГО "Освітній центр Дзеровича"
** при умові не менше 20 учасників курсу, можливе проведення курсу в бажаній локації.

Олена Кулигіна, консультантка з маркетингу, брендингу, стратегічних та кризових комунікацій, авторка навчального курсу “Комунікація для релігійних організацій” та співавторка книги “Церква і медіа: 7 кроків до порозуміння», у минулому – піар-менеджерка та редакторка РІСУ, керівниця магістерської програми з медіакомунікацій Школи журналістики та комунікацій УКУ. Закінчила Харківський національний університет ім. В. Каразіна за спеціальністю журналістика. Працює у ЗМІ, піарі та маркетингу 18 років.

  • комунікація вчителя в публічному просторі з різними аудиторіями: колегами, батьками та учнями.
  • Види комунікації та її цілі, спілкування з зовнішніми та внутрішніми аудиторіями.
  • Як вчителю комунікувати у соціальних мережах та поширювати свої цінності, ідей та місії.
  • Комунікація – як платформа ділення досвідом та об’єднання з іншими спільнотами/організаціями задля змін та розвитку громади.
  • Які інструмети канали комунікації використовувати та будувати свій особистий та професійний бренд

загальні: знання та вміння застосовувати сучасні психолого-педагогічні підходи та методики щодо побудови розвиваючого освітнього процесу для цілісного гармонійного розвитку кожного здобувача загальної середньої та дошкільної освіти; можливість забезпечувати високоефективну та якісну фахову діяльність завдяки розвиненим педагогічним рефлекторним навичкам і вмінням з урахуванням сучасних цінностей та світогляду молоді, критеріїв педагогічної етики та актуальних проблем загальної середньої та дошкільної освіти;


фахові: розуміння слухачами поняття «базова емоційна грамотність», основні знання про стресові ситуації, конфлікти, емоційне вигорання, пошук сенсів, втрата мотивації та значення емоцій в усіх цих процесах; набуття первинного досвіду формувального оцінювання учнів, вміння використовувати нові види та технології формувального оцінювання як одного із сучасних підходів до підвищення якості освіти; розуміння поняття «поведінка», основні функції поведінки та механізми, що їх запускають, вміння організувати успішну співпрацю з дитиною; розуміння та аналіз своїх емоцій, вміння надати психологічну підтримку іншій людині, знання технік, що зменшують стрес, поняття «емоційна компетентність»; вміння ефективної співпраці в команді; знання та застосування на практиці методів інтерактивного навчання.

мовно-комунікативна компетентність – вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;

загальнокультурна компетентність – здатність аналізувати найважливіші досягнення національної і світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського і світового суспільства;

  • підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;
  • отримання нової інформації для саморозвитку;
  • набуття практичних професійних навичок.

– орієнтується в особливостях найсучасніших комплементарних підходів у сфері науки та релігії;

– розуміє базові принципи співвідношення віри та розуму;

– знає історію розвитку релігійних уявлень про навколишній світ та наукового пізнання;

– аналізує історичні моделі співвідношення природничих наук і релігії;

– намагається застосувати в освітньому процесі підходи на перетині науки та релігії в предметах шкільної програми.

курс розроблений для педагогічних працівників, вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів.

надати педагогічним та науково – педагогічним працівникам професійну та особистісну формацію, зростання у компетенції, сталий розвиток, що сприяє постійному покращенню учнівських досягнень.

6 годин/0,2 кредиту Європейської кредитної трансферно- накопичувальної системи (ЄКТС).

розвиток професійних компетентностей; створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.