fbpx

Наука та релігія: від протистояння до взаємодоповнення

*  при умові не менше 20 учасників курсу, місце проведення - пл. святого Юра, 5, офіс ГО "Освітній центр Дзеровича"
** при умові не менше 20 учасників курсу, можливе проведення курсу в бажаній локації.

Завійський Роман, науковий співробітник Східноєвропейського інституту теології, доктор наук, священнослужитель

зміст навчального курсу враховує особливості професійної діяльності педагога Нової української школи і визначається: вимогами суспільства щодо забезпечення інклюзивних закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють (планують працювати) в умовах інклюзивного середовища.

професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із найсучаснішими комплементарними підходами у сфері науки та релігії, зокрема гармонізації наукового та релігійного світоглядів, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів;

мовно-комунікативна компетентність – вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;

загальнокультурна компетентність – здатність аналізувати найважливіші досягнення національної і світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського і світового суспільства;

  • підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;
  • отримання нової інформації для саморозвитку;
  • набуття практичних професійних навичок.

– орієнтується в особливостях найсучасніших комплементарних підходів у сфері науки та релігії;

– розуміє базові принципи співвідношення віри та розуму;

– знає історію розвитку релігійних уявлень про навколишній світ та наукового пізнання;

– аналізує історичні моделі співвідношення природничих наук і релігії;

– намагається застосувати в освітньому процесі підходи на перетині науки та релігії в предметах шкільної програми.

Однин з найпоширеніших стереотипів сучасності — наука та релігія по суті несумісні. Хоча це твердження спростовано на концептуальному рівні, все ж таки цей стереотип ще побутує в людській уяві, яка вкорінена в історичних кліше, які значною мірою сприяють напруженню та взаємному протистоянню між релігійним та науковим світоглядами. Нові реалії: швидкий науково-технічний прогрес, пандемія, екологічні катаклізми кидають виклик нашим загальнолюдським цінностям, окреслюючи наші стосунки з новими технологіями як корисні, або ж шкідливі. Наука в свідомості молодих українців — це місток між уявою та майбутньою реальністю. Проте ми, не розуміючи всіх деталей того, як ці нові технології кидають виклик нашим загальнолюдським, релігійним та культурним ідентичностям, відчуваємо невизначеність та помилкову напругу між наукою та релігією. Для гармонізації слід інтелектуально залучити обидві ці сфери. Як і в масштабі європейської цивілізації християнство спричинилося до розвитку шкільництва, відкриття університетів, покровительства науки, медицини, мистецтва та захисту людських прав і свобод, так і з часу Київської Русі тисячолітній зв’язок між християнством і українською національною культурою особливо відображений в освіті, яка сприяє духовному поступу та суспільному благу.

курс розроблений для педагогічних працівників, вихователів закладів дошкільної освіти, адміністрації закладів освіти, асистентів педагога, корекційних педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-дефектологів, логопедів.

спецкурс має на меті впровадження найсучасніших комплементарних підходів у сфері науки та релігії, зокрема гармонізації наукового та релігійного світоглядів, а також надає науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів у їх підготовці до роботи в умовах демократизації освіти в України, розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти.

8 годин/0,264 кредиту Європейської кредитної трансферно- накопичувальної системи (ЄКТС).

розвиток професійних компетентностей; створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

інституційна (очна, дистанційна, очно-дистанційна).

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.