fbpx

Лідери освітніх інновацій у НУШ та дошкіллі

2023
Літня унівська школа

Євген Федєчкін, тренер з командної взаємодії, консультант КПТ+, фахівець з психічного здоров’я в організаціях.

Леся Кидик, Classroom management: ефективне управління класом

Надія Медвідь, сертифікована тренерка соціально-психологічних та бізнес-тренінгів.
Кандидатка психологічних наук, консультант у методі позитивної психотерапії, фахівчиня з метафоричних асоціативних карт.
Ведуча трансформаційних ігор, тренерка центру «Психологія для професіоналів» та «Школи тренерської майстерності» ЛННЦПО НПУ імені М. П. Драгоманова.
17 років досвіду проведення навчально-практичних заходів, 35 організацій-клієнтів, в т.ч. постійні.

 Катерина Гук, дефектолог, фахівець у роботі з дітьми з РСА, вихователь інклюзивної групи, двічі переможець програми “Успішний педагог”;

Зоряна Борбулевич, сертифікована тренерка соціально-психологічних та бізнес-тренінгів. Кандидатка психологічних наук, консультант у методі позитивної психотерапії, фахівчиня з метафоричних асоціативних карт. Ведуча трансформаційних ігор, тренерка центру «Психологія для професіоналів» та «Школи тренерської майстерності» ЛННЦПО НПУ імені М. П. Драгоманова. 17 років досвіду проведення навчально-практичних заходів, 35 організацій-клієнтів, в т.ч. постійні.

Ірина Матійків, кандидатка психол. наук., керівниця навчально-тренінгового центру «Психологія для професіоналів», експертка в галузі навчання персоналу, тренерка-методистка, розробниця інноваційного психолого-педагогічного інструментарію. Авторка психологічних ігор «Досягатор», «Володар Мрій». Авторка і ведуча сертифікованих навчальних курсів «Управління емоціями в житті та бізнесі», «Тренерська майстерність: теорія і практика», «Метафоричні асоціативні карти: сила і таємниця», «Метафоричний коучинг», «Коучинговий підхід в освіті», «Таємниці стосунків: зі собою та іншими», «Комунікація і зворотний зв’язок», тренінг позитивної взаємодії, «Інтерактивні методи навчання» та ін. Досвід проведення бізнес- та соціально-психологічних тренінгів у громадських організаціях, навчальних закладах, комерційних структурах – понад 3000 тренінгів.

 • підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;
 • отримання нової інформації для саморозвитку;
 • набуття практичних професійний навичок.
 • Актуалізувати процес самоаналізу педагогічних працівників.
 • Познайомити з прийомами саморегуляції емоційного стану.
 • Оптимізувати самооцінювання педагогів і зняти психоемоційне напруження.
 • Сформувати позитивне самоприйняття і сприйняття навколишнього світу.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

Знання і розуміння

– поняття та симптоми емоційного вигорання;

– фактори, що сприяють формуванню синдрому емоційного вигорання;

– стратегії розвитку синдрому емоційного вигорання;

– способи профілактики синдрому вигорання, саморегуляції несприятливих емоційних станів;

– техніки для самовідновлення і профілактики вигорання

Розвинені вміння

– організовувати діяльність на компетентнісних засадах (планування, організація, прогнозування, проєктування, оцінювання тощо);

– організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності;

– використовувати різноманітні методи, форми і технології, техніки профілактики синдрому вигорання, саморегуляції несприятливих емоційних станів;

– діагностувати рівень емоційного вигорання;

– створювати умови для виходу ситуації на якісно новий рівень розвитку, виробляти нові норми взаємодії;

– розвивати здатність педагога ефективно реагувати на свої потреби та потреби дитини;

– сформувати навички виходу зі складних життєвих ситуацій

Диспозиції (цінності, ставлення)

– цінність особистості;

– готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

– рефлексія власної професійної практики.

загальні: знання та вміння застосовувати сучасні психолого-педагогічні підходи та методики щодо побудови розвиваючого освітнього процесу для цілісного гармонійного розвитку кожного здобувача загальної середньої та дошкільної освіти; можливість забезпечувати високоефективну та якісну фахову діяльність завдяки розвиненим педагогічним рефлекторним навичкам і вмінням з урахуванням сучасних цінностей та світогляду молоді, критеріїв педагогічної етики та актуальних проблем загальної середньої та дошкільної освіти;


фахові: розуміння слухачами поняття «базова емоційна грамотність», основні знання про стресові ситуації, конфлікти, емоційне вигорання, пошук сенсів, втрата мотивації та значення емоцій в усіх цих процесах; набуття первинного досвіду формувального оцінювання учнів, вміння використовувати нові види та технології формувального оцінювання як одного із сучасних підходів до підвищення якості освіти; розуміння поняття «поведінка», основні функції поведінки та механізми, що їх запускають, вміння організувати успішну співпрацю з дитиною; розуміння та аналіз своїх емоцій, вміння надати психологічну підтримку іншій людині, знання технік, що зменшують стрес, поняття «емоційна компетентність»; вміння ефективної співпраці в команді; знання та застосування на практиці методів інтерактивного навчання.

надати педагогічним та науково – педагогічним працівникам професійну та особистісну формацію, зростання у компетенції, сталий розвиток, що сприяє постійному покращенню учнівських  досягнень.

розвиток професійних компетентностей; створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

 • поняття про базову емоційну грамотність;
 • концепцією та педагогічні інструменти формувального оцінювання учнів у Новій українській школі;
 • поняття «поведінка» та її функції, основні функції небажаної поведінки та механізми, що її запускають; корекція небажаної поведінки у дітей з ООП;
 • комунікація вчителя в публічному просторі з різними аудиторіями: колегами, батьками та учнями; види комунікації та її цілі, як вчителю комунікувати у соціальних мережах та поширювати свої цінності, ідей та місії;
 • поняття «емоційна компетентність» і для чого її розвивати;
 • відпрацювання вправ для ефективності роботи в команді;
 • поняття та види методів інтерактивного викладання.

педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Навчальний курс передбачає 30 годин.

Навчальний курс передбачає очне навчання.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше.