-

«Хворобу легше попередити, ніж подолати» (Профілактика та шляхи подолання професійного вигорання у педагогічних та науково-педагогічних працівників)

Наталія Мачинська

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчання за програмою підвищення кваліфікації
(теорія, практика, тренінгові вправи).

Розробник – Кафедра початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка

Організатор: ГО “Освітній Центр Дзеровича”

Самоосвіта для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

  • поняття про емоційне виснаження та синдром професійного вигорання;
  • визначення ознак емоційного виснаження;
  • виокремлення причин професійного вигорання;
  • пошук шляхів для профілактики емоційного виснаження та професійного вигорання;
  • розроблення індивідуальної програми профілактики / подолання ознак професійного вигорання.

загальні:

здатність до організації ефективної професійно-педагогічної діяльності;

компетентність у сфері добору загальних та індивідуальних вправ для подолання ознак втоми;

знання і розуміння невідкладного відпочинку, чергування різних видів діяльності;

здатність визначати ознаки емоційного виснаження як індивідуально, так і у колег;

здатність застосовувати набуті знання та сформований досвід на практиці.

фахові:

здатність до забезпечення сприятливих, безпечних умов організації освітнього середовища для всіх його учасників;

вміння вчасно надати допомогу щодо виявлення й подолання ознак емоційного вигорання та професійного виснаження;

компетентність у сфері застосування елементів тренінгових вправ;

компетентність щодо налагодження ефективного процесу педагогічної взаємодії.

 

Курс відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) та І Рівню курсу домедичної допомоги Наказу МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти».

Систематизувати уявлення про синдром емоційного виснаження, передумови виникнення та розвитку професійного вигорання у педагогічних та науково-педагогічних працівників; навчити визначати ознаки професійного вигорання та виокремлювати причини, що спонукають до цього; сформувати практичний досвід застосування запропонованих вправ та тренінгових завдань з метою профілактики та виявлення ознак емоційного виснаження та професійного вигорання; розробити індивідуальну систему прав для подолання ознак професійного вигорання.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади вищої освіти).

  • підвищення кваліфікації фахівців освіти з даної тематики;
  • отримання нової інформації для саморозвитку;
  • набуття практичних навичок з надання допомоги профілактики та подолання ознак професійного вигорання.

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

 

* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310).

Цікавить? Заповніть форму нижче і ми з вами зв'яжемось якнайскоріше. Також ми приймаємо дзвінки та повідомлення у соцмережах.