Суб'єкт підвищення кваліфікації

Документи ГО «Освітній центр Дзеровича» (сертифікати, свідоцтва, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи ГО «Освітній центр Дзеровича» (сертифікати, свідоцтва, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації ГО «Освітній центр Дзеровича» (сертифікати, свідоцтва, тощо) містять:

 • повне найменування ГО «Освітній центр Дзеровича», як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ – директора ГО «Освітній центр Дзеровича» Карвацького Юрія Зеноновича;
 • підпис директора ГО «Освітній центр Дзеровича» Карвацького Юрія Зеноновича.

ГО «Освітній центр Дзеровича» є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:

 • пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • пунктом 3.2.7 та 3.2.23. розділу 3 «МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ» Статуту ГО «Освітній центр Дзеровича», відповідно до якого до основних видів діяльності ГО «Освітній центр Дзеровича» належить підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • наявністю у ГО «Освітній центр Дзеровича» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.